9 de setembre de 2009

L'ONZE DE SETEMBRE


L'ONZE DE SETEMBRE
Aquest any la celebració de la diada nacional de Catalunya, sense oblidar la data històrica del 1714, origen de la celebració, caldrà enmarcar-la en la situació de greu crisi econòmica mundial que tot ho taca i ennegreix.
A la nostra estimada Catalunya hi tenim com de més a més algunes temences particulars i ben fonamentades com són , per a alguns més que per a d'altres, la incertesa d'una resolució favorable del tribunal constitucional d'Espanya sobre els recursos d'insconstitucionat , presentat per les dretes espanyoles , del vigent Estatut d'Autonomia de Catalunya; i la sistemàtica campanya en contra de Catalunya que fa que qualsevol millora aconseguida per Catalunya, per exemple l'acord financer, sigui automàticament reivindicada , també, per la resta de comunitats autònomes , negant , així, el dret diferencial de Catalunya.
Catalunya reivindica el dret al reconeixement de l'Estat propi, com a peça fonamental per exercitar un dels drets dels pobles reconegut per Nacions Unides : decidir el seu futur. Diguem sí a l'Estat Català.
+ informació sobre la festa de la diada nacional a :
A Sentmenat també se celebra un acte institucional de celebració de l'Onze
de Setembre, a les 11 del matí, a la plaça de l'onze de Setembre, a Can
Baixeres.
No cal dir que la presència de la societat coral 0brera
"La Glòria Sentmenatenca" ja és tradicional per gaudir de les seves apreciades melodies, ultra el Cant dels Segadors.
POSEM SENYERES I DOMASOS
A BALCONS I FINESTRES
Pedra Santa -Sentmenat- 10 de Setembre de 2009
Visca Catalunya.Visca l'Onze de Setembre