30 d’abril de 2009

Primer de Maig


PRIMER DE MAIG . LA FESTA DEL TREBALL
**************************************************
Us podeu preguntar per què he posat el logo del sindicat de CCOO en color negre. La resposta és ben senzilla , per a mi és una mica el color que té el futur la classe treballadora i també el de les capes populars, després de la castàstrofe mundial que ha provocat la permissivitat i la golafreria del capital internacional.
***************************************
Resulta que no passa res.
Doncs sí que passa .
Resulta que ,quan les vaques són grasses , els sectors immobiliaris i financers s'afarten d'obtenir guanys espectaculars , sense valorar si es generen bombolles o riscos que poden acabar provocant grans perjudicis a escala mundial.
Diuen que no passa res.
Doncs sí que passa.
Com a conseqüència d'aquest desgavell financer mundial , moltes empreses hauran de tancar, molts treballadors i treballadores es quedaran a l'atur , tot el sistema de l'estat del benestar quedarà greument modificat i la majoria de la classe treballadora i de les capes populars en sofriran els seus efectes negatius .
De rebot , totes les relacions laborals anteriors a l'actual situació quedarà, unilateralment, qüestionada amb la pretensió d'anul.lar la legítima representació i la defensa dels interessos de la classe treballadora.
Us animo a consultar aquests enllaços relacionats :
A Sentmenat , com cada any, arrossada al Pavelló Primer de Maig .
*******************************
VISCA EL PRIMER DE MAIG.
VISCA LA CLASSE TREBALLADORA.
*************************************
Participem, activament, als actes del Primer de Maig .
Sentmenat, 30.04.2009

12 d’abril de 2009

30 anys d'Ajuntaments democràtics

19/04/1979- 19/04/2009
30 anys d'Ajuntaments democràtics


Reproduïm un fragment de l'acta del Ple de l'Ajuntament de Sentmenat de data 19 d'abril de 1979 on hi consta l'elecció de l'Alcalde que correspongué al candidat socialista Joan Torrents i Martorell.

Certament ,a la majoria d'Ajuntaments de Catalunya se celebra durant aquest mes la commemoració dels 30 anys de la constitució dels primers ajuntament democràtics del postfranquisme. El dia de la votació fou el 3 d'abril de 1979 i la constitució dels Ajuntaments es realitzà el 19 d'abril.

D'aleshores ençà , moltes coses han canviat .

Nosaltres celebrem, també, que la ciutadania pugui expressar mitjançant el sufragi universal l'elecció de la representació política pública , encara que , nosaltres, ens manifestem partidaris d'ampliar les opcions de participació política amb la desregularització de la rígida normativa actual , incorporant ,per exemple, les llistes obertes de les candidatures o els òrgans participatius populars amb caràcter vinculant.

A Sentmenat, el resultat d'aquelles eleccions municipals fou el següent :
Cens electoral: 2.563 / Regidors: 11
Nombre:% Cens electoral: Votants :2.003 : 78,15% Abstenció: 560 /21,85 %
*********************
Candidatura : Vots vàlids/ Percentatge/ Nombre de Regidors
PSC-PSOE : 588 / 29,59 /4
CiU : 474 / 23,86 / 3
ERC-FNC : 380 / 19,12 / 2
CC-UCD : 282 / 14,19 / 1
PSUC : 256 / 12,88 / 1
Fou escollit Alcalde ,el socialista Joan Torrents.
*********************
*****************
La celebració dels 30 anys de les elecci0ns municipals a Sentmenat tindrà lloc diumenge dia 19 a les 12 hores a la plaça de la Vila.

Nosaltres hi serem.Us convidem a assistir-hi.
Sentmenat 18.04.2009.