12 d’abril de 2009

30 anys d'Ajuntaments democràtics

19/04/1979- 19/04/2009
30 anys d'Ajuntaments democràtics


Reproduïm un fragment de l'acta del Ple de l'Ajuntament de Sentmenat de data 19 d'abril de 1979 on hi consta l'elecció de l'Alcalde que correspongué al candidat socialista Joan Torrents i Martorell.

Certament ,a la majoria d'Ajuntaments de Catalunya se celebra durant aquest mes la commemoració dels 30 anys de la constitució dels primers ajuntament democràtics del postfranquisme. El dia de la votació fou el 3 d'abril de 1979 i la constitució dels Ajuntaments es realitzà el 19 d'abril.

D'aleshores ençà , moltes coses han canviat .

Nosaltres celebrem, també, que la ciutadania pugui expressar mitjançant el sufragi universal l'elecció de la representació política pública , encara que , nosaltres, ens manifestem partidaris d'ampliar les opcions de participació política amb la desregularització de la rígida normativa actual , incorporant ,per exemple, les llistes obertes de les candidatures o els òrgans participatius populars amb caràcter vinculant.

A Sentmenat, el resultat d'aquelles eleccions municipals fou el següent :
Cens electoral: 2.563 / Regidors: 11
Nombre:% Cens electoral: Votants :2.003 : 78,15% Abstenció: 560 /21,85 %
*********************
Candidatura : Vots vàlids/ Percentatge/ Nombre de Regidors
PSC-PSOE : 588 / 29,59 /4
CiU : 474 / 23,86 / 3
ERC-FNC : 380 / 19,12 / 2
CC-UCD : 282 / 14,19 / 1
PSUC : 256 / 12,88 / 1
Fou escollit Alcalde ,el socialista Joan Torrents.
*********************
*****************
La celebració dels 30 anys de les elecci0ns municipals a Sentmenat tindrà lloc diumenge dia 19 a les 12 hores a la plaça de la Vila.

Nosaltres hi serem.Us convidem a assistir-hi.
Sentmenat 18.04.2009.